Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o projekcie dedykowanym dla osób z niepełnosprawnościami

Poniżej umieszczamy informację o realizowanym przez Fundację AriAri z siedzibą w Bydgoszczy na terenie Dolnego śląska projekcie skierowanym do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
· mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
· są osobami z niepełnosprawnościami – w tym: z niepełnosprawnością narządu wzroku(os. niewidome lub słabowidzące) LUB z niepełnosprawnością sprzężoną LUB osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) LUB osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
· są bierne zawodowo LUB są osobami bezrobotnymi,
· są w wieku 18-65 lat
Wsparcie jakie można otrzymać w ramach projektu, to :
Dla wszystkich uczestników:
· Poradnictwo i wsparcie Mentora przez cały czas trwania projektu (po 8 godzin dla każdej osoby), spotkania realizowane według indywidualnych harmonogramów,
· Dodatkowe indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne (po 10 godzin dla każdej osoby),
· Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna (po 20 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
· Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów (po 20 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
· Pomoc w znalezieniu pracy lub dalszym rozwoju zawodowym – Indywidualne doradztwo zawodowe (po 12 godzin dla każdej osoby) i pośrednictwo pracy (po 4 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
· Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów, jeden trzydniowy zjazd, zajęcia realizowane w grupach dziesięcioosobowych,
· Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne, jeden zjazd czterodniowy,
· Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, cztery pięciodniowe zjazdy,
· Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu, jeden zjazd trwający cztery dni,
Formy wsparcia dla części uczestników:
· Indywidualne kursy zawodowe ,tematyka kursów będzie dobierana indywidualnie,
· Płatne staże zawodowe,
Dodatkowo, zapewnimy:
· Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
· Komplet materiałów szkoleniowych – w tym elektroniczne nośniki pamięci,
· białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
· Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.
link to strony fundacji z informacją o projekcie Integracja i aktywizacja szansą na rozwój | Fundacja Ari Ari: https://ariari.org/integracja-i-aktywizacja-szansa-na…/
W razie pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego:
Sylwia Kot
Specjalista ds. rekrutacji i obsługi biurowej projektu
tel. 696 483 472
Gmina Mietków nie jest autorem powyższego komunikatu i nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content