Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o spotkaniach informacyjnych na temat Grantów

Informacja przekazana przez „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w Sobótce

  „SPOTKANIE INFORMACYJNE – GRANTY”

   W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 na GRANTY (wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu) zapraszamy zainteresowanych mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli JST z gmin członkowskich LGD Ślężanie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 lutego 2018 r. o godz. 13:30 do 14:30  w Urzędzie Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w Sali Narad I piętro pokój nr 15.

Urząd Gminy Mietków nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content