Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

INFORMACJA O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE GMINY MIETKÓW OD MARCA 2016 R.

Uprzejmie informuję, że z dniem 01.03.2016 r. ulegnie zmianie podmiot świadczący usługi medyczne na terenie Gminy Mietków. W miejsce Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie, świadczenia zdrowotne będą udzielane przez Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną, obejmującą, tak jak do tej pory lekarza rodzinnego, zespół pielęgniarski oraz dodatkowo położną.

Drugi lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej będzie dostępny z zastrzeżeniem proporcjonalności czasu pracy do ilości zadeklarowanych pacjentów, będzie to lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej lub w trakcie specjalizacji lub posiadający I lub II stopień w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatra.

Ośrodek czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.
W Ośrodku będzie działał jak to tej pory, punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych:
-3 razy w tygodniu w godzinach 8-9 lub 2 razy w tygodniu w godzinach 8-9:30
Dodatkowo przynajmniej raz w miesiącu będzie możliwość poboru materiału do badań, które wymagają dłuższego czasu niż 1 godzina, np. krzywych cukrowych, insulinowych, itp.

Planowane są także PŁATNE dyżury lekarzy specjalistów w Mietkowie:
– lekarz specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej (1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem rejestracji nie mniej niż 10 pacjentów na dany termin);
– lekarz specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii (1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem rejestracji nie mniej niż 10 pacjentów na dany termin);
– lekarz specjalista urolog (1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem rejestracji nie mniej niż 10 pacjentów na dany termin);
– lekarz specjalista dermatolog (1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem rejestracji nie mniej niż 10 pacjentów na dany termin).
W przypadku nieobecności lekarza POZ lub specjalisty w placówce w Mietkowie, zastępstwo w lokalizacji w Mietkowie będą pełnić lekarze zatrudnieni w placówkach należących do Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego.
Pacjenci będą rejestrowani na konkretną godzinę.

Pacjenci Ośrodka w Mietkowie będą mogli korzystać z usług innych placówek należących do Zespołu: w Kątach Wrocławskich i Gniechowicach i w zakresie przez nich świadczonych usług, np. stomatologa, rehabilitacji.
Będzie możliwość korzystania z usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na podstawie skierowania lekarza POZ, zgodnie z wymogami NFZ.

Wszystkich dotychczas korzystających z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie prosimy o pilne zgłaszanie się do Ośrodka celem podpisania nowych deklaracji na podmiot, który będzie świadczył usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej od 1 marca 2016 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content