Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja w sprawie przyczyn wzrostu opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Informacja w sprawie przyczyn wzrostu opłaty

za odbiór odpadów komunalnych

Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych to skutek rozstrzygniętego przetargu na zagospodarowanie odpadów pochodzących z naszych domów. Uzyskana w postępowaniu cena jest prawie o 40 % wyższa od dotychczasowej.

Na cenę oferowaną za odbiór odpadów w 2018 r. mają wpływ następujące czynniki, które nie występowały w latach poprzednich. Są to:

  1. Wzrost stawek za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zawiszowie podyktowanych wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 6 marca 2017 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 723).

Od 1 stycznia 2018 r. ceny za przyjęcie odpadów w RIPOK Zawiszów wzrosły o 37 %.

  1. Dnia 4 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska, które wprowadziło odbiór odpadów biodegradowalnych oraz rozdzieliło odbiór frakcji papieru i plastiku.

Wprowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem każdej wsi w pojemniki spowodowało wzrost kosztów w postaci dodatkowych tras na zbieranie tych odpadów, ich zagospodarowanie oraz koszt wyposażenia w pojemniki.

Dotychczas papier i plastik odbierane były w jednym dniu. Rozdzielenie zbiórki tych odpadów spowodowało uwzględnienie w kosztach dodatkowych tras przejazdu na ich odebranie.

                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content