Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

INFORMACJA WKU

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Gminy w Mietkowie wznawia pracę punktu konsultacyjno-informacyjnego. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji dotyczących nowych form służby wojskowej, a także przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeń bez konieczności przyjazdu osób zainteresowanych do WKU we Wrocławiu

W czasie pracy punktu będzie można zrealizować następujące czynności: 1. Złożyć wniosek do służby przygotowawczej (do wniosku należy załączyć: kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzające posiadane wykształcenie , inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje)

  1. Złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych (do wniosku należy załączyć: kopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły, kopię posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach) 3. Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przebiegu służby wojskowej, również poza granicami państwa w celu przyznania statusu weterana lub weterana poszkodowanego.
  2. Otrzymać wpis przeniesienia do rezerwy w książeczce wojskowej.
  3. Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego służby wojskowej i uregulowanego stosunku do służby wojskowej.
  4. Złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej – (załącznik: aktualne zdjęcie i opłata skarbowa w kwocie 28 zł wpłacona na konto : Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, PKO Bank Polski SA 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895).

Terminy i adres pracy punktu:

19 maja, 9 lipca, 17 września oraz 19 listopada 2015 r.

w godzinach od 9.15 do 10.00

Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, pok. nr 8 (parter)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content