Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Nowe stawki za wodę

Od dnia 1 marca 2016 r. zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie oraz uchwałą Rady Gminy Mietków nr XVI/113/2016 obowiązują nowe stawki za wodę.

Wójt Gminy Mietków informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 ), Rada Gminy Mietków podjęła uchwałę nr XVI/113/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat na 2016 rok za pobór wody z wodociągów na terenie gminy Mietków.
Taryfy obowiązywać będą od 1 marca 2016 r.

Cena wody za 1 m3 po uwzględnieniu dopłaty, płacona przez odbiorców:
Grupa I Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe, socjalno-bytowe)   5,55 zł + VAT
Grupa II Sprzedaż wody dla Szymanowa                                                       6,71 zł + VAT
Grupa III:
Jednostki użyteczności publicznej
(szkoły, świetlice, ośrodek zdrowia, cmentarze),

Zakłady produkcyjne
(woda z hydrantu, sprzedaż hurtowa ,woda na cele budowy, cele gospodarcze
i rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dla innych jednostek gospodarczych)          6,71 zł + VAT

Grupa IV Woda sprzedawana ryczałtem (bez wodomierza)                             13,40 zł +VAT
Opłata stała za korzystanie z wodomierza (miesięczna – abonament)           3,00 zł + VAT

 

Uchwala_Nr_XVI-113-2016

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content