Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacje o nowych obowiązkach w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Informacja przekazana przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

                                Informacje o nowych obowiązkach w zakresie

                                       podatku od towarów i usług (VAT)

   Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnika podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2018 r. obowiązani są do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestry zakupu i sprzedaży) i jej przesyłania do Ministerstwa Finansów jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Pierwszy JPK_VAT należy przesłać do 26 lutego 2018 r. – za styczeń 2018 r., a następne – za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Aktualnie do wysyłania plików JPK_VAT potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany (eGo), które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wysyłającego pliki JPK i stanowią zabezpieczenie przed podszywaniem się innych osób. Profil zaufany – w odróżnieniu do certyfikatu kwalifikowanego – jest bezpłatny.

   Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. Ministerstwo Finansów przygotowuje jednak dalsze ułatwienia dla mikrofirm, zgodnie z którymi będzie możliwość podpisania pliku „innym podpisem elektronicznym” – przedsiębiorca będzie musiał podać swój NIP albo PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz wysokość uzyskanego dwa lata wcześniej przychodu dla celów PIT.

   Jednocześnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono do pobrania bezpłatną aplikację e-mikrofirma (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/klient-jpk?p_p_id=101_INSTANCE_j1PM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1)

   Jest to prosta aplikacja dla mikroprzedsiębiorców, która umożliwia:

  • wystawianie faktur krajowych,
  • zapisywanie faktur zakupu,
  • automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów.

  Kolejna wersja, której udostępnienie jest planowane na koniec stycznia 2018, pozwoli dodatkowo na:

  • dodanie sprzedaży paragonowej,
  • automatyczne wygenerowanie na podstawie ewidencji VAT pliku JPK_VAT,
  • wysłanie JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów oraz pobranie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

   Dzięki pierwszej wersji aplikacji mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość ewidencjonowania dokumentów, natomiast kolejna jej wersja pozwoli na automatyczne wygenerowanie pliku JPK_VAT.

   Wszelkie informacje o nowym obowiązku dostępne są na odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Można uzyskać je także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu ul. Ks. Klimasa 34 (pokój 106) lub pod numerem telefonu 71 795 05 06.

   Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przypomina równocześnie wszystkim podatnikom podatku od towarów i usług (VAT), że od 1 stycznia 2018 r. wszystkie deklaracje i informacje podsumowujące za okresy od stycznia 2018 r oraz od I kwartału 2018 r. składane na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej. Złożone za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 r. – miesięcznie lub kwartalne papierowe wersje deklaracji nie wywołują skutków prawnych. W celu ułatwienia realizacji tego obowiązku w Sali obsługi w godzinach pracy Urzędu uruchomiono stanowisko komputerowe, gdzie podatnicy będą mogli z pomocą pracownika tut. Urzędu wysłać deklarację VAT w formie elektronicznej.

      Urząd Gminy Mietków nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content