Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Inwestycje drogowe w Gminie Mietków

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w Gminie Mietków przybywa kolejnych wyremontowanych dróg.
W dniu 7 sierpnia 2023 r. dokonano odbioru nawierzchni zmodernizowanej drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów, Maniów Mały (droga na Osiedlu Riviera – dz. nr 649/1, 655/3, 655/6, 655/7, 385/4, 508/4 ). Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni, remont poboczy oraz remont zjazdów na posesje. Wykonawcą robót była firma „Bisek – Asfalt” Michał Bisek z Kostomłot. Całość inwestycji wyniosła 1. 083.810,32 zł, z czego dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych to 1.009.331,60 zł.
Rozpoczęła się realizacja dwóch inwestycji w Milinie. Pierwszą z nich jest remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, który obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni na ul. Bystrzyckiej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową na ul. Łąkowej, remont nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej 2005D na ul. Bystrzycką oraz remont poboczy i zjazdów na posesje. Prace wykonuje Eurovia Polska S.A. z Bielan Wrocławskich. Koszt robót to 729 186,15 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego to 142.400 zł.
Drugą inwestycję stanowi budowa drogi wewnętrznej działkach nr 383/2, 380,2 (ul. Leśna) oraz przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 679 wraz ze zjazdem na drogę powiatową 2005D. Zadanie obejmuje wybudowanie nowego odcinka drogi asfaltowej przy ul. Leśnej, wyasfaltowanie istniejącego odcinka drogi oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonawcą robót jest również firma Eurovia Polska S.A., a ich wartość to 186.133,64 zł.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content