Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Jubileusz 50 lecia OSP w Mietkowie

Jubileusz 50 lat OSP Mietków

 

   W niedzielę – 4 sierpnia  Ochotnicza Straż Pożarna w Mietkowie świętowała 50 – lecie swojego istnienia. Już od godziny 13:30 na placu przed remizą w Mietkowie,gromadzili się strażacy, samorządowcy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. O godzinie 13:45, dowódca uroczystości druh Krzysztof Rokita w towarzystwie orkiestry, przeprowadził kolumnę pocztów sztandarowych, pododdziałów oraz gości na boisko sportowe w Mietkowie. Jubileuszowe obchody rozpoczęła Msza św polowa, którą odprawił Ksiądz Andrzej Delwo, proboszcz Parafii Wawrzeńczyce. Po zakończeniu Mszy św, uroczysty apel rozpoczął się od meldunku i przeglądu pododdziałów, którego dokonali: dowódca uroczystości Krzysztof Rokita  wraz z Prezesem Zarządu ZOSP  RP Województwa Dolnośląskiego  Ryszardem Drozdem. Następnie podniesiona została flaga Związku OSP RP, a chór  Smolec Cantans  odśpiewał hymn Związkowy „Rycerze Floriana”. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Mietkowie – Łukasz Markiewicz, który powitał zaproszonych gości oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości jubileuszowej. Po odczytaniu rysu historycznego OSP Mietków przez Maję Borecką, nastąpiło odczytanie aktu nadania i wręczenie odznaczenia dla zbiorowości Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, dla OSP Mietków. Po wręczeniu odznaczenia przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe i gratulacje, w których podkreślano pracę i zaangażowanie, z jakim przez ostatnie 50 lat druhowie z Mietkowa służyli mieszkańcom Gminy – niejednokrotnie chroniąc ich życie, dobytek i bezpieczeństwo.

   W oficjalnych obchodach udział wzięli przedstawiciele; Poseł na Sejm RP Agnieszka Soin, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Dolnośląskiego Ryszard Drozd, Komendant Miejski PSP we Wrocławiu Starszy Brygadier Piotr Znamirowski, Prezes Zarządu Oddziału PZOSP RP we Wrocławiu Józef Kmonk, Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu Roman Kasprowicz, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego RP Województwa Dolnośląskiego Mariola Kramarz Kosior, Wójt Gminy Mietków Adam Kozarowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Helena Artymowicz oraz Radni i Sołtysi Gminy Mietków, delegację Strażaków OSP z Zachowic, Sobótki Zachodniej, Sobótki, Stróży i Domanic oraz mieszkańcy Gminy Mietków. Jubileuszowi towarzyszył program artystyczny, w którym wystąpił chór Smolec Cantans oraz zespół Listek Koniczyny. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez KGW w Mietkowie oraz Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Mietków. Obchodom 50 – lecia towarzyszył Piknik Rodzinno – Strażacki, w którym uczestniczyło ok 60 dzieci z Gminy Mietków. Odbyły się konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. Nagrody zostały ufundowane przez KS LZS ”WSPÓLNI” oraz Sołtysa wsi Mietków. Do późnych godzin wieczornych trwała wspólna biesiada.

 

Maja Borecka

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content