Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Kolejne środki unijne dla MŚP, LGD w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Od dnia 01.03.2017 r. do  04.04.2017 r. w DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  trwa nabór projektów na dofinansowanie projektów w konkursie :

1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

SCHEMAT 1.4 A – Tworzenie nowych modeli biznesowych

  1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
  2. a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych ukierunkowanych na pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów Państwa przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej Państwa przedsiębiorstwa, np.:
  • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
  • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
  • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
  • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

  1. b) tworzenie planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.
  1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
  • MŚP
  • LGD ( Lokalne Grupy Działania)

Więcej: 1.4.A_nowy konkurs- dotacje na stworzenie strategii długoterminowych oraz planów eksportu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content