Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków -

Kolejne środki w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Szanowni Państwo,

Dnia 31 lipca 2017 r.  w  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs horyzontalny  na dofinansowanie projektów: 3.3.1 A – „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny”

Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Przez konkurs horyzontalny należy rozumieć konkurs skierowany dla projektów o znaczeniu /zasięgu wnioskodawcy wykraczającym poza obszar ZIT lub poza obszar OSI, tj. szerszym niż obszar całego ZIT lub całego OSI.

Projekty dotyczące m.in.:

  • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania:
  • modernizacji systemów grzewczych;
  • modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;
  • modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;,
  • instalacji OZE:
  • instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną;
  • wymiany oświetlenia tylko jako element uzupełniający projekt:
  • w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne  w tym także usprawnienia systemu poprzez np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
  • jednostki organizacyjne JST;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
  • towarzystwa budownictwa społecznego;
  • organizacje pozarządowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

III. Termin składania wniosków:

od godz. 8.00 dnia 01.09.2017 r. do godz. 15.00 dnia 11.09.2017 r

Więcej 3.3 A_nowy konkurs_nabór- dotacje efektywność energet. w budynkach użyt. publ.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content