Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa na akwenach wodnych

W związku ze zgłoszeniami, że na zbiornikach wodnych Proszkowice i Mietków można natknąć osoby pływające łodziami i skuterami o napędzie motorowym, Gmina Mietków przypomina, że w/w akweny znajdują się w obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”. Zgodnie z par. 3 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.11.2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” na terenie całego parku zakazuje się używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych, z wyjątkiem sprzętu należącego do kopalni kruszywa, Policji oraz Polskiego Związku Wędkarskiego – w tym przypadku o mocy do 5 KM i w odległości od wysp nie mniejszej niż 100m w okresie od 15 marca do 31 lipca.
Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, nieprzestrzeganie wspomnianego zakazu podlega karze aresztu albo grzywny.
Właścicieli i zarządców nieruchomości gruntowych graniczących z wspomnianymi akwenami prosimy o przestrzeganie zakazu oraz o nie zezwalanie na wodowanie sprzętu motorowego z terenów ich działek.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content