Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

                                                 Komunikat przesłany przez:

              Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

 

                     Sadom brzoskwiń zagraża kędzierzawość liści brzoskwini.

   Porażeniu ulegają liście już w najwcześniejszych stadiach rozwoju, sporadycznie pędy, kwiaty (porażone kwiaty zamierają i opadają) i owoce (na owocach pojawiają się drobne rany i przebarwienia skórki).

   Liście grubieją, ulegają pofałdowaniu i deformacji, przebarwiają się na kolor żółty potem
na czerwono-karminowy, na ich powierzchni pojawia się delikatny, szaro-biały nalot grzyba. Zniekształcenia mogą objąć cała blaszkę liściową. Pod koniec czerwca większość liści opada.

   Porażone drzewa słabiej owocują i mają słabszą mrozoodporność. Porażone pędy należy wycinać.

   Czynnikami zwiększającymi  porażenie są: częste opady deszczu w okresie wczesnowiosennym i wysoka temperatura.

   Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się :

 • w okresie bezlistnym, przed rozpoczęciem wegetacji ,
 • gdy temperatura powietrza przekroczy +6°.

    Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne pokrycie cieczą grzybobójczą całych drzew –  wierzchołków pędów i spękań kory na pniu. Profilaktycznie należy wycinać porażone pędy.

   W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających zabiegu chemicznego  nie stosować:

 • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
 • kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
 • w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

         UWAGA:

            Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

 • Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
 • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
  z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 • Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 


                                                                        KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

                                                                                            Zwycięska 4 , 53-033 Wrocław

                                                                                                tel./ fax. (71) 364-68-50

                                                                                         e-mail: o-wroclaw@piorin.gov.

Urząd Gminy Mietków nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content