Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIETKÓW DOTYCZĄCY SPOTKANIA W GDDKiA W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH WARIANTÓW ROZBUDOWY/BUDOWY AUTOSTRADY A4

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIETKÓW

DOTYCZĄCY SPOTKANIA W GDDKiA

W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH WARIANTÓW ROZBUDOWY/BUDOWY AUTOSTRADY A4

             Szanowni Mieszkańcy Gminy Mietków,

 

     Pismem z dnia 4 września zwróciłem się do Pani Agnieszki Soin Posłanki na Sejm RP o poparcie stanowiska mieszkańców Gminy Mietków sprzeciwiającego się budowie autostrady A4 nowym korytarzem od węzła Wrocław Wschód do węzła Kostomłoty w rekomendowanej przez Projektantów i kierowanej do dalszych analiz przez Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA kombinacji IV, przebiegającej przez teren Gminy Mietków w pobliżu miejscowości Piława, Milin, Wawrzeńczyce, Stróża, Ujów.

    W dniu 14.09.2020 r. uczestniczyłem razem z Panią Posłanką Agnieszką Soin w spotkaniu z Dyrektorem GDDKiA o/Wrocław – Panią Lidią Markowską i Zastępcą Dyrektora GDDKiA o/Wrocław. Podczas trwającego 45 minut spotkania zaprezentowałem podnoszone przez mieszkańców gminy argumenty dotyczące niekorzystnego wpływu budowy autostrady w nowym korytarzu, związane  z obniżeniem standardów życia, nieodwracalnymi szkodami w środowisku, zagrożeniem powodziowym oraz wysokimi kosztami realizacji inwestycji.

     Pani Dyrektor Lidia Markowska poinformowała, że do dalszych analiz na etapie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zostały skierowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dwa warianty w kombinacjach: II (rozbudowa autostrady A4 w starym korytarzu) i IV (przebiegająca przez teren gminy Mietków), podkreślając jednocześnie, iż wszystkie podnoszone argumenty reprezentują interes lokalny, natomiast autostrada A4 jest obiektem strategicznym dla całego kraju i to interes Państwa decydował będzie o wyborze ostatecznego wariantu jej przebiegu.

Mam jednak nadzieję, że przy dalszych analizach zostaną uwzględnione również moje uwagi i w konsekwencji autostrada A4 nie będzie przebiegała przez teren naszej gminy.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Posłance Agnieszce Soin za udzielone wsparcie  i obecność na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wójt Gminy Mietków

Adam Kozarowicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content