Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – przypomnienie

Przypomnienie o konkursie dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs ten organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę i objęty Jej Honorowym Patronatem. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej oraz w formie materiału audiowizualnego – więcej informacji znajdą Panie w załączonym regulaminie oraz karcie zgłoszeniowej.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego. W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce koła gospodyń wiejskich, których działalność polega m. in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet, czy pielęgnowaniu historii otoczenia oraz przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych i rozwoju tożsamości regionalnej.

Ponadto, informuję, iż Kancelaria Prezydenta RP podjęła decyzję o rozszerzeniu kręgu podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w Konkursie o koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Termin składania zgłoszeń nie uległ zmianie i upływa 18.04.2021 r.

zal._nr_1_do_regulaminu_karta_zgloszeniowa (pdf)

zal._nr_1_do_regulaminu_karta_zgloszeniowa (doc)

regulamin_konkursu_dla_kol_gospodyn_wiejskich_o_nagrode_malzonki_prezydenta_rp_2

 

Gmina Mietków nie jest autorem powyższego komunikatu i nie ponosi odpowiedzialności za jego treść

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content