Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Wójt Gminy Mietków

 z a p r a s z a

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. , poz. 239) mające swoją siedzibę na terenie gminy Mietków

do konsultacji

Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”

Uwagi i opinie (na wymaganym formularzu) należy składać w terminie od 06.10.2016 r. do 20.10.2016 r. w następujący sposób:

–   w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl

–   pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

–   osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081  Mietków,

w godzinach pracy urzędu.

 Szczegółowe zasady konsultacji określa   Zarządzenie Nr 128/2016  Wójta Gminy  Mietków z dnia 05 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”

Wójt Gminy Mietków
/-/
Adam   Kozarowicz

Załączniki do pobrania:

–   Zarządzenie Nr 128/2016  Wójta Gminy  Mietków z dnia  05  października  2016 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”

–  Projekt  Rocznego  Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

–  Formularz konsultacji.pdf

–  Formularz konsultacji.odt

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content