Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Wójt Gminy Mietków zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm) mające swoją siedzibę na terenie gminy Mietków do konsultacji

„Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”

Uwagi i opinie (na wymaganym formularzu) należy składać w terminie od 15.10.2019 r. do 29.10.2019 r. w następujący sposób:

– w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl

– pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

– osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe zasady konsultacji określa Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Mietków z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”

Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Mietków z dnia 14 października 2019 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Formularz konsultacji

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content