Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Herb Gmina Mietków

Wójt Gminy Mietków zaprasza organizacje pozarządowe

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)

mające swoją siedzibę na terenie gminy Mietków do konsultacji

 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”.

Uwagi i opinie (na wymaganym formularzu) należy składać w terminie od 20.10.2020 r. do 30.10.2020 r. w następujący sposób:

–   w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl

–   pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

–   osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081Mietków, w godzinach pracy urzędu.

 

Szczegółowe zasady konsultacji określa Zarządzenie Nr 138/2020  Wójta Gminy Mietków z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”.

                                                                                                        Wójt Gminy Mietków

                                                                                                       /-/ Adam Kozarowicz

Załączniki do pobrania:

  • Zarządzenie  nr 138/2020 Wójta Gminy  Mietków z dnia 19 października Mietków z dnia 19 października 2020 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”
  • Roczny program Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  • Formularz konsultacji (pdf)
  • formularz konsultacji (odc)

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content