Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Mietków
z a p r a s z a
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r., poz. 571 tekst jednolity ze zm) mające swoją siedzibę na terenie gminy Mietków

do konsultacji
Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”

Uwagi i opinie (na wymaganym formularzu) należy składać w terminie od 18.10.2023 r. do 10.11.2023 r. w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl
  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,
  • osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe zasady konsultacji określa Zarządzenie Nr 411/2023 Wójta Gminy Mietków z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”

  Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Nr 411/2023 WG Mietków z dnia 18.10.2023 r.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z org.w 2024 r.

Formularz konsultacji – pdf

Formularz konsultacji

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content