Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Wójt Gminy Mietków zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) mające swoją
siedzibę na terenie gminy Mietków

do konsultacji

„Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”

Uwagi i opinie (na wymaganym formularzu) należy składać w terminie od 05.10.2015 r. do 16.10.2015 r. w
następujący sposób:

– w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl
– pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35,55-081 Mietków,
– osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35,55-081 Mietków, w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe zasady konsultacji określa Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Mietków z dnia 02
października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2016 roku”

Wójt Gminy Mietków

/-/

Adam Kozarowicz

Załączniki do pobrania:

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content