Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw Gminy Mietków

ZA P R O S Z E N I E

DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Mietków w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) na terenie Gminy Mietków.

Wójt Gminy Mietków informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  z mieszkańcami poszczególnych Sołectw w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Mietków

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Mietków w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) położonych na terenie Gminy Mietków.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 05.01.2023 r. do dnia 25.01.2023 r.  w formie przyjmowania pisemnych uwag, opinii i wniosków mieszkańców dotyczących treści projektów Statutów Sołectw.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie do dnia 25.01.2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 342/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Mietków w sprawie Statutów Sołectw (jednostek pomocniczych) na terenie Gminy Mietków.

 

Formularz opinii oraz projekty uchwał statutów sołectw dostępne są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mietków pod linkiem: https://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=75&id=2338 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content