Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Kości i stawy też rolnika sprawy

Informacja przekazana przez KRUS

ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU/SAMODZIELNY REFERAT PREWENCJI REHABILITACJI I ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

Choroby układu ruchu stanowią poważny problem społeczno-ekonomiczny, a ich powszechne występowanie sprawia, że są zaliczane do chorób społecznych. Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rokrocznie odnotowuje kilka, a czasem kilkanaście typów chorób zawodowych, dotyczących obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu, wywołanych sposobem wykonywania pracy. Mimo zwiększonej w ostatnich latach mechanizacji, a nawet automatyzacji prac w tym sektorze produkcji, która umożliwiła wyeliminowanie wielu uciążliwych prac ręcznych, rolnicy wciąż narażeni są na nadmierny wysiłek fizyczny, który prowadzi do zmian chorobowych. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe zwykle dotyczą pleców, karku, ramion i kończyn górnych, choć mogą również dotknąć kończyn dolnych. Obejmują one wszelkie urazy lub schorzenia stawów i innych tkanek. Początkowo problemy zdrowotne rozpoczynają się od drobnych bólów, a kończą na poważnych schorzeniach, które prowadzą do licznych zwyrodnień , a w efekcie końcowym mogą powodować brak aktywności zawodowej i czynnego wykonywania pracy. W przewlekłych przypadkach mogą one nawet prowadzić do niepełnosprawności.

Do nadmiernego obciążenia układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego) przyczynia się:

 • nadmierny wysiłek fizyczny
 • długotrwała praca w wymuszonej pozycji ciała
 • brak odpowiednich środków wspomagających przemieszczanie ładunku
 • ekspozycja na wibracje ogólną
 • czas pracy rolnika – zbyt długa praca powodująca przeciążenia narządu ruchu
 • stres, jako działanie długotrwałe (spiętrzenie prac związanych z okresem zbiorów, klęski żywiołowe, trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstwa, problemy rodzinne)
 • praca ze zwierzętami – możliwość urazów narządu ruchu poprzez szarpnięcie, przygniecenie przez zwierzęta itp.

Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej!

Aby zapobiec chorobom układu ruchu, należy:

 • stosować właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia wg zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego;
 • organizować ergonomiczne stanowisko pracy przez właściwy dobór narzędzi pracy
  na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny, co znacznie ułatwi pracę
  i pozwoli zredukować do minimum konieczność wykonywania czynności takich jak: skręty
  i zginanie tułowia, zginanie nadgarstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków;
 • ograniczyć do minimum ręczne prace transportowe, korzystać z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, krążków linowych, transporterów itp.), dzielić ładunki na mniejsze części, korzystać z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej masie;
 • przestrzegać norm podnoszenia i przenoszenia ładunków: praca stała – 12 kg dla kobiet, 20 kg dla mężczyzn; praca dorywcza: kobiety – 20 kg, mężczyźni – 50 kg;
 • stosować przerwy w pracy w celu odciążenia mięśni przez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona);
 • dostosować tempo pracy do swoich możliwości i predyspozycji;
 • kontrolować stan zdrowia – przynajmniej raz w roku udać się do lekarza pierwszego kontaktu, zadbać o systematyczną aktywność ruchową;
 • unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osobnikami;
 • zapobiegać urazom układu ruchu – stosować zawsze czyste obuwie, dostosowane
  do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy z podeszwą antypoślizgową;
 • korzystać z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosować zabezpieczenia przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa z linką – przy pracach na wysokości powyżej 2m); przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystać z drabinek, podestów, uchwytów zamontowanych fabrycznie).

Opracowała: Sybilla Gancarek starszy specjalista ZPRO OR KRUS we Wrocławiu

na podstawie informacji pochodzących z:

https://www.gov.pl/web/krus/kosci-i-stawy-tez-rolnika-sprawy

https://medycynapracyportal.pl/wp-content/uploads/wydawnictwa/poradnik_uklad_ruchu_dla_bhp.pdf

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P39200118761482245057910&html_tresc_root_id=300006117&html_tresc_id=300006113&html_klucz=300004753&html_klucz_spis=

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content