Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Kwalifikacje drogą do zatrudnienia

Projekt KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-0112/16-00 realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Jaki jest cel projektu?

Poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidziany jest dla 130 osób.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby mieszkające w powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, trzebnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław,
 • kobiety i mężczyźni powyżej 30 roku życia, bezrobotni lub bierni zawodowo, o niskich kwalifikacjach (kształcenie zakończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej),
 • kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia, bezrobotni lub bierni zawodowo,
 • osoby z terenów wiejskich.

Co zyskują uczestnicy?

 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty nauki aktywnego poszukiwania pracy,
 • szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami uczestników i oczekiwaniami pracodawców lokalnego rynku pracy,
 • trzymiesięczne staże zawodowe (dla części uczestników),
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • catering na warsztatach i szkoleniach,
 • stypendium szkoleniowe – około 810 zł.,
 • stypendium stażowe – około 990 zł.

Jaki jest termin realizacji projektu?

01.03.2017-30.06.2018

Czy uczestnik projektu ponosi koszt wkładu własnego?     Nie.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu –  Biuro Projektu Ul. Ostrowskiego 22, pokój 3/1

Tel. 71 333 11 36   e-mail: projektefs@handlowa.eu

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

http://www.handlowa.eu/pl/projekty/projekty-unijne/kwalifikacje-droga-do-zatrudnienia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content