Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

List Prezesa KRUS do rolników

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników, aby przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego zwrócili uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, rolnicy są narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W załączeniu list Prezesa KRUS Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content