Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Model sieci dróg na terenie Gminy Mietków

Prezentujemy Model sieci dróg znajdujących się na terenie Gminy Mietków. Kolorami oznaczono poszczególnych właścicieli odpowiadających za stan i utrzymanie dróg. W zawiązku z panującą zimą przypominamy, że zgłoszenia dotyczące śliskich, bądź zaśnieżonych dróg na terenie Gminy Mietków można dokonać:

 • w odniesieniu do dróg GMINNYCH (kolor bordowy):

  – Urząd Gminy w Mietkowie, tel. 71 360 49 06.

  – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie tel. 71 316 81 85,
  ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków.

 • W odniesieniu do dróg POWIATOWYCH (kolor fioletowy):

  Starostwo Powiatowe Obwód Drogowy Mirosławice,

  tel. 71 316 22 45 lub 606 898 865.

Właściciele nieruchomości zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są również zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że chodnik w pasie drogi powiatowej lub gminnej powinien być odśnieżony przez właściciela posesji przy której się znajduje. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na chodniku znajduje się płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych lub gdy chodnik nie przylega do posesji bezpośrednio a jest oddzielony np. pasem zieleni. Wtedy o śliskiej lub zaśnieżonej nawierzchni należy zawiadomić właściwego zarządcę drogi.

pdf-3

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content