Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Modernizacja gruntów i budynków – Borzygniew, Chwałów, Stróża, Ujów

W związku z przystąpieniem przez Starostę Powiatu Wrocławskiego do projektu pn.  „ZSiN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza ll”, realizowanego przez Głównego Geodeta Kraju (GGK) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuję, że w latach 2016-2018 na obszarze obrębów geodezyjnych: Borzygniew, Chwałów, Stróża, Ujów, zostanie przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Mając na uwadze powyższe zawiadamia się właścicieli nieruchomości znajdujących się w wymienionych obrębach o potrzebie aktualizacji danych adresowych (adres miejsca pobytu stałego i adres korespondencyjny) w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu – szablon wniosku w załączeniu.

Modernizacja ma na celu dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSiN), w tym doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym, stanem prawnym i obowiązującymi standardami technicznymi.

Wniosek

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content