Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Możliwość przystąpienia do Programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2017 r.”

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Mietków w 2017 r.  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zwracam się do mieszkańców gminy Mietków z prośbą o złożenie wstępnej deklaracji usunięcia w/w wyrobów ze swojej posesji w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Deklaracja powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko, lub nazwę firmy – władającego nieruchomością
  2. Dokładny adres wraz z numerem działki
  3. Ilość m² wyrobów azbestowych przeznaczonych w 2017 r. do usunięcia.
  4. Własnoręczny podpis

Informacje powyższe proszę przekazać do sołtysa wsi lub Urzędu Gminy w Mietkowie, pok. nr 23 do inspektora ds. gospodarki odpadami – Lidii Jamrozik, tel. 71 360 49 08.

Przewidywane dofinansowanie dla Gminy z WFOŚ to ok. 85%. Pozostałe koszty ponosi właściciel.

Przeprowadzenie akcji zbierania wyrobów azbestowych uzależnione będzie od uzyskania dofinansowania z WFOŚ.

 

Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz

Ogłoszenie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content