Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Nabór wniosków: dotacja do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Informacja przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

logo_pup

Nabór wniosków.

Na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu ogłasza w dniach od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. nabór wniosków o jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki otrzymania dotacji:

  1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Prowadzenie działalność gospodarczejw dniu 30 września 2020 r.  (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą*
  3. Przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, z działalności gospodarczej uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Składanie wniosków o dotację

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Pomoc publiczna

Wartość dotacji będzie stanowić pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

https://wroclaw.praca.gov.pl/-/13893556-nabor-wnioskow-dotacja-do-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow

Kontakt:

e-mail: dotacjeCOVID19@pup-wroclaw.pl 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności z treść powyższego komunikatu

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content