Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA INWESTYCJE – WYMIANA PIECA

Informacja przekazana przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Logo Powiat Wrocławski

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2023 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

 I.    Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

  1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3797) zmieniona Uchwałą nr XIX/209/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2123), Uchwałą  Nr XXII/254/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 6258) oraz Uchwałą  Nr  XXVII/323/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r. poz. 6516).
  2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

II. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od dnia 2  lutego  2023 roku:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

III. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr  4/2023 z dnia  23 stycznia 2023 r.

IV. Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

 V. Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

 VI. Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania.

 VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację.

 VIII. Ostateczny termin wykonania inwestycji ustala się do dnia 15 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu:

Marta Szemberg     71 72 21 766, tel. kom 797 096 324

Grażyna Wacińska 71 72 21 848, tel. kom 797 096 324

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content