Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

Nowe zasady wycinki drzew od 17.06.2017 r.

Ostatnia zmiana ustawy o ochronie przyrody wprowadza od dnia 17 czerwca br. nowe zasady wycinki drzew. Zapisy nowej ustawy nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Mietków zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

– 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),

– 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz

– 50 cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.  W terminie 21 dni od dnia dostarczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia, zostanie przeprowadzona wizja w terenie, po której organ ma 14 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu, jeżeli uzna, że drzewo nie powinno być usunięte.  Brak sprzeciwu w tym terminie oznaczać będzie tzw. milczącą zgodę na wycięcie drzewa, którego dotyczyło zgłoszenie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content