Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych „500+” informuje, że od dnia 01.08.2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka celem pobrania wniosków: pokój nr 11 – I piętro.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.mietkow.naszops.pl

WAŻNE:
Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków prosimy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 1017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).

GOPS w Mietkowie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content