Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Odbiór zmodernizowanych dróg w Milinie

W dniu 13.X.2023 r. odbył się odbiór zmodernizowanych dróg w Milinie – ogółem zrealizowano dwie inwestycje.
Pierwszą inwestycję stanowił remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, który objął wykonanie nowej nawierzchni jezdni na ul. Bystrzyckiej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową na ul. Łąkowej, remont nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej 2005D na ul. Bystrzycką oraz remont poboczy i zjazdów na posesje. Prace wykonała firma Eurovia Polska S.A. z Bielan Wrocławskich. Koszt robót to 729 186,15 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wyniosło 142.400 zł.
Drugie zadanie to budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 383/2, 380/2 (ul. Leśna) oraz przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 679 wraz ze zjazdem na drogę powiatową 2005D. Zadanie objęło wybudowanie nowego odcinka drogi asfaltowej przy ul. Leśnej, wyasfaltowanie istniejącego odcinka drogi oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonawcą robót była również firma Eurovia Polska S.A., a ich wartość to 186.133,64 zł.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content