Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Oferta pracy dla wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kątach Wrocławskich

Informacja przekazana przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich

Zdjęcie praca

Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II

w Kątach Wrocławskich

poszukuje osób na stanowisko młodszego wychowawcy i wychowawcy

 

Jeżeli Jesteś osobą, której bliska jest praca z dziećmi to zapraszamy do zespołu wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Oferujemy :

– umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegającą na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim,

– szkolenia i rozwój zawodowy,

Wymagania odnośnie kwalifikacji:
Młodszy wychowawca:

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

Wychowawca:

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

– 2-letni staż pracy

Wymagania dodatkowe :

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy ( uwaga – badania wykonywane są u pracodawcy i na jego koszt)

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kwalifikacje, empatyczne i lubiące pracę z dziećmi zapraszamy do składania aplikacji.

Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II
ul.1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie – www.pcus.pl

tel.: 71 316 66 42,
e-mail:
sekretariat@pcus.pl; hpatynko@pcus.pl

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content