Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie dot. zakupów lasów przez Nadleśnictwo Świdnica

Informacja przekazana przez Nadleśnictwo Świdnica

LOGO NADLEŚNICTWO

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Świdnica jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów  przeznaczonych do zalesienia.

Osoby i instytucje, które chcą sprzedać swoje grunty leśne 1ub te przeznaczone do zalesienia proszone są o składanie wniosków do biura Nadleśnictwa Świdnica (u1. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica) lub przesłanie ich na adres mailowy: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  1. Lokalizacja gruntów (numer działki ewidencyjnej, obrąb ewidencyjny, gmina).
  2. Rodzaj użytku gruntowego i jego powierzchnia (potwierdzone  wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów i budynków).
  3. Numer księgi wieczystej zalo2onej dla przedmiotowego
  4. Przeznaczenie gruntu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy, a w przypadku jego braku MPZP przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania W przypadku braku MPZP istotna będzie także informacja, czy dla gruntu wydana została decyzja o warunkach zabudowy (potwierdzone przez gminy stosownym dokumentem).
  5. Cena gruntu — określona przez oferenta (np. w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego).

Zakup gruntów poprzedzony będzie weryfikacja stanu prawnego (istnienie obciążeń, sporów, wznowieniu punktów granicznych itp.). Grunt będzie także weryfikowany pod względem spełniania warunków i zgód do nabycia określonych w art. 37 ustawy o lasach.

Ogłoszenie (pdf)

Ogłoszenie (doc)

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content