Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o możliwości składania propozycji projektów dot. inicjatyw rozwojowych na terenie Gminy Mietków

Herb Gminy Mietków

Gmina Mietków

Kolejowa 35, 55-081 Mietków

tel. 71 316 81 13,  fax 71 316 81 84, e-mail: urzad@mietkow.pl

www.gminamietkow.pl, adres ePUAP:  /9v550nswk6/SkrytkaESP

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac dot. przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027 gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu programowego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty.

Z tego powodu Komitet Sterujący IITSW określił propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy.

W przypadku gminy Mietków całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie 26 109 419 zł.

Dlatego też zapraszamy podmioty realizujące inicjatywy rozwojowe na terenie naszej gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Gminy Mietków w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac. Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włącznie projektu do dokumentu programowego IITSW.

Propozycję projektów należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, który zostanie Państwu udostępniony w Urzędzie Gminy Mietków lub, który można pobrać ze strony https://mietkow.biuletyn.net  .

Propozycje projektów należy składać w terminie do 12.10.2020 r. do godz. 15.00.

Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy udziela:

Barbara Olszewska-Pałęga, email: barbara.olszewska@mietkow.pl, tel.: 71 360 49 06 w godzinach 9.00-15.00

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content