Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Mietków do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Mietków

do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 

Gmina Mietków informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Mietków informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Działając na podstawie ww. przepisów Wójt Gminy Mietków wydał Zarządzenie nr 319/2022 z dnia  4.11.2022 r. o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Zakupu preferencyjnego dokonuje się na wniosek o zakup, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta.  W związku z powyższym, wszystkie osoby zainteresowane (także te, które deklarowały chęć zakupu telefonicznie lub mailowo) są zobowiązane złożyć ww. wniosek na piśmie.

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Mietków w sekretariacie na parterze pok. nr 3 w godzinach od 7.15. do 15.15.

                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz /-/

 

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Mietków do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych (pdf)

Wniosek o zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych (doc)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content