Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków,  że  w dniu 13 kwietnia 2023 r. o godz.  11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35. odbędzie się LIV –  Sesja Rady Gminy Mietków:

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 16 marca 2023 roku.
  3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
  4. Sprawozdanie z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
  8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
  9. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content