Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

O G Ł O S Z E N I E

                        Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  14 września 2023 r.  o godz. 10.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji
  2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 31 sierpnia 2023 roku.
  3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
  9. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
  10. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content