Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 11.00 w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 15 lutego 2024 r.
3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mietków na 2024 rok.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Mietków w kadencji 2018 -2024.
11. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Helena Artymowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content