Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków 18 stycznia 2022 roku

OGŁOSZENIE

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu

18.01.2022 r. o godzinie 11.00

w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków,  odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 12.2021 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej  p.w.  św. Wawrzyńca w Wawrzeńczycach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej  p.w.  św. Wawrzyńca w Wawrzeńczycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 94/2 o pow.0,2494 ha, położonej w obrębie Mietków, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 370, obr. Mietków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 441, obr. Proszkowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 655/1, obr. Maniów Maniów Mały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 134/65, obr. Borzygniew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 83/25, obr. Borzygniew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 134/65, obr. Borzygniew.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 17. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content