Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamiam, że w dniu   24 kwietnia 2024 r.  o godzinie  9.00 w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 21 marca 2024 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z  wykonania uchwał między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 9. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 10. Złożenie podziękowań radnym i Wójtowi Gminy Mietków za pracę na rzecz samorządu terytorialnego w kadencji 2018 – 2024.
 11. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Helena Artymowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content