Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

O G Ł O S Z E N I E
Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mietków.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 23.11.2022 roku.
3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
8. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
9. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Helena Artymowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content