Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  10 stycznia 2023 r.  o godz. 10.00  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się   Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji
  2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28.12.2022 roku.
  3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
  4. Sprawozdanie z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
  9. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content