Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków dnia 20.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków,

że w dniu 20.12.2021 r. o godzinie 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków,

odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 11.2021 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet radnym Rady Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 13. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content