Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków dnia 21 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  21.04.2022 r. o godzinie 11.00

w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków,  odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 03.2022 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mietków do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mietków w celu realizacji związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej jako działa nr 205/2, o pow. 0,2800 ha położonej w obrębie Domanice, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 447, o pow. 0,1900 ha, położonej w obrębie Proszkowice, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content