Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków dnia 24 marca 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

                        Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  24 marca 2021 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35,

odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 03.2021 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mietków na 2021 rok.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o numerach 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 65, położonej w obrębie Mietków, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 63/8 o pow.0,5241 ha, położonej w obrębie Mietków, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

                                                                                            /-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content