Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków w dniu 12 stycznia 2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  12 stycznia 2024  r.  o godz.  9.30  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji
  2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 grudnia 2023 roku.
  3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Rady Gminy Mietków nr LXI/472/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Mietków nr  LXI/474/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzysmko – Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
  9. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
  10. Zamknięcie sesji.

    Przewodnicząca Rady Gminy

   /-/ Helena Artymowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content