Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków w dniu 13 grudnia 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   13 grudnia 2023 r.  o godz. 11.00  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 23 listopada 2023 roku.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne na rok 2024, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 134/54, obr. Borzygniew
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 134/54, obr. Borzygniew
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerach działek 441 i 204/4, obr. Proszkowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerach działek 655/1 i 655/5, obr. Maniów Maniów Mały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 233 obr. Chwałów
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 83/25 obr. Borzygniew
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 83/25 obr. Borzygniew
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne o numerach działek 236, 267, 255,273,262/4 i 317 obr. Maniów Wielki
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 180/1 obr. Mietków
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 674 obr. Milin
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 34/1 obr. Chwałów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze działki 677 obr. Milin
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 25. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content