Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Mietków w dniu 21.09.2021

Herb Gminy Mietków

  Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   21 września 2021 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 19.08.2021 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych przez Gminę Mietków własności sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 137/4, 134/8, 134/65, 134/54 obręb Borzygniew, gmina Mietków .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 103/2 o pow. 01273 ha, położonej w obrębie Maniów Maniów Mały, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mietków nr XVI/104/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mietków
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz/-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content