Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu   12 lipca 2022 r.  o godz. 11.00  w Sali Narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 06.2022 roku.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 111/9 o pow.2,0200 ha, położonej w obrębie Borzygniew, stanowiącej własność Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XL/282/2022 Rady Gminy Mietków z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 10. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content